Toolbox
Košarica za download (0)
Indeks proizvoda
Bauprodukteverordnung

Uredba o građevnim proizvodima

 

Što je Izjava o svojstvima i CE oznaka?

S 1. srpnjem 2013. vrijedi nova EU-Uredba o građevnim proizvodima (Uredba br. 305/2011). Tom je Uredbom uređeno ukidanje Direktive Vijeća 89/106/EEZ. 

Uredbom (EU) br. 305/2011 određen je datum 1. srpnja 2013. nakon kojega stavljanje na tržište i kretanje građevnih proizvoda na europskom ekonomskom prostoru i poslovanje gospodarskih subjekata s time u vezi moraju biti usklađeni s Uredbom (EU) br. 305/2011. 

Uvjeti stavljanja na tržište

Uredbom (EU) br. 305/2011 propisuju se uvjeti stavljanja na tržište ili stavljanja na raspolaganje na tržištu građevnih proizvoda propisivanjem usklađenih pravila o načinu izražavanja svojstava građevnih proizvoda  tzv. Izjavu o svojstvima (eng. „Declaration of performance“ ili skraćeno DOP)  u odnosu na njihove bitne značajke te o uporabi CE oznake na navedenim proizvodima. 

Dužnost proizvođača

Temeljem ove izjave proizvođač je dužan ispostaviti CE oznaku (frz. „Communautés Européennes“) za svoje proizvode, kako bi se proizvod mogao plasirati na tržište. CE oznakom izjavljujemo da za taj proizvod postoji Izjava o svojstvima, a u objema možete pronaći normativna svojstva proizvoda.

Za sve građevne proizvode, koji su usklađeni s Uredbom  (EU) br. 305/2011, odnose se dakle na sljedeće dokumente:  

  • Izjava o svojstvima (DOP)
  • sigurnosni list
  • oznaku CE.

Sve aktualne informacije o pojedinim proizvodima vrlo lako i brzo možete pronaći na našoj internetskoj stranici (upišite ime traženog proizvoda u tražilicu pojmova) ili prelistajte indeks proizvoda u meniju "Toolbox".