Newsroom

Newsroom

37 Novi članci
Social Image
youtube
02.12.2022

RÖFIX RENOPOR® Suhi sustav za saniranje

Neka zidovi budu mjesta za umjetnička djela, a ne za plijesan i vlagu. Zahvaljujući Renopor sustavu, koji se sastoji od ...

Social Image
youtube
16.06.2020

Pukotine na zidovima? Brzo i lako popravite sami!

Nedavni potres u Zagrebu uzrok je brojnih oštećenja na zidovima stanova. Ukoliko je vaša zgrada statički stabilna, a pretrpjela oštećenja, imamo odgovarajuće ...

Social Image
youtube
16.06.2020

Pukotine na zidovima? Brzo i lako popravite sami!

Nedavni potres u Zagrebu uzrok je brojnih oštećenja na zidovima stanova. Ukoliko je vaša zgrada statički stabilna, a pretrpjela oštećenja, imamo odgovarajuće ...

Social Image
youtube
17.04.2019

RÖFIX AS 345 Optiseal® 1K

Jednokomponentna hidroizolacijska masa na bazi cementa. Za fleksibilno brtvljenje i premošćivanje pukotina na površini objekta u dodiru s tlom i stajaćom ili ...

Social Image
youtube
17.04.2019

Jednokomponentna hidroizolacijska masa na bazi cementa. Za fleksibilno brtvljenje i premošćivanje pukotina na površini objekta u dodiru s tlom i stajaćom ili ...

Social Image
youtube
25.10.2018

RÖFIX PP 409 GraffitiStop specijalni premaz

Jednostavno, brzo i učinkovito uklanjanje grafita.

Social Image
youtube
25.10.2018

Jednostavno, brzo i učinkovito uklanjanje grafita.

Social Image
youtube
12.09.2018

RÖFIX PP 409 GraffitiStop specijalni premaz

Jednostavno, brzo i učinkovito uklanjanje grafita. RÖFIX PP 409 GraffitiStop je specijalni premaz na bazi silikonskih smola namijenjen trajnoj zaštiti od grafita.

Social Image
youtube
12.09.2018

Jednostavno, brzo i učinkovito uklanjanje grafita. RÖFIX PP 409 GraffitiStop je specijalni premaz na bazi silikonskih smola namijenjen trajnoj zaštiti od grafita.

Social Image
youtube
10.11.2017

ROFIX Renopor HR

Sistem za unutrašnju izolaciju, posebno za vlažne zidove u starogradnji i za sanaciju područja napadnutih plijesnima. Baziran je na kapilarnoaktivnim, ...

Social Image
youtube
10.11.2017

Sistem za unutrašnju izolaciju, posebno za vlažne zidove u starogradnji i za sanaciju područja napadnutih plijesnima. Baziran je na kapilarnoaktivnim, ...

Social Image
youtube
06.02.2017

Creteo®Gala Kamena opločenja

Social Image
youtube
24.07.2015

ROFIX Podni sustavi 2/4

Social Image
youtube
24.07.2015

ROFIX Podni sustavi 3/4

Social Image
youtube
24.07.2015

ROFIX Podni sustavi 1/4

Social Image
youtube
24.07.2015

ROFIX Podni sustavi 4/4

Social Image
youtube
29.05.2015

RÖFIX Renoplus®

Mineralna žbuka za renoviranje i izravnavanje s univerzalnim područjima primjene. U jednom sloju moguća debljina nanosa 3 do 30 mm. Armaturna masa za ...

Social Image
youtube
29.05.2015

RÖFIX Renofinish®

Mineralna masa za renoviranje i gletanje, s univerzalnim područjima primjene u debljinama nanosa od 1 do 2 mm. Masa za gletanje na mineralnim podlogama ...

Social Image
youtube
29.05.2015

RÖFIX Renostar®

Mineralna masa za renoviranje i izravnavanje, s univerzalnim područjima primjene. U jednom sloju moguća debljina nanosa 1 do 10 mm. Armaturna masa za ...

Social Image
youtube
29.05.2015

Mineralna žbuka za renoviranje i izravnavanje s univerzalnim područjima primjene. U jednom sloju moguća debljina nanosa 3 do 30 mm. Armaturna masa za ...

Social Image
youtube
29.05.2015

Mineralna masa za renoviranje i izravnavanje, s univerzalnim područjima primjene. U jednom sloju moguća debljina nanosa 1 do 10 mm. Armaturna masa za ...

Social Image
youtube
29.05.2015

Mineralna masa za renoviranje i gletanje, s univerzalnim područjima primjene u debljinama nanosa od 1 do 2 mm. Masa za gletanje na mineralnim podlogama ...

Social Image
youtube
21.05.2015

RÖFIX CalceClima® Vapneni špric

Ekološki vapneni špric, biološki preporučljiv za stambene prostore. Na sve mineralne, upojne podloge. Nanijeti potpuno pokrivajući površinu. Certificirani ...

Social Image
youtube
21.05.2015

Ekološki vapneni špric, biološki preporučljiv za stambene prostore. Na sve mineralne, upojne podloge. Nanijeti potpuno pokrivajući površinu. Certificirani ...

Social Image
youtube
21.05.2015

RÖFIX CalceClima® Thermo

Ekološka, biološki preporučljiva za stambene prostore, vapnena, toplinsko-izolacijska žbuka sa svojstvom regulacije klime u prostoriji, za zidove od modernih ...