Odijelo čini čovjeka-žbuka čini kuću

Jedna od najvažnijih pretpostavki kvalitetne ugradnje materijala je dobra prionjivost žbuke na podlogu. U pravilu, podloga mora biti bez tragova prašine i čista. Labavi i nenosivi dijelovi se moraju ukloniti. Kod novogradnje se treba provjeriti da li betonski zidovi imaju tragove oplatnih ulja. U tom slučaju se zidovi moraju navlažiti. Ako oplatna ulja svejedno ostaju na površini, iste treba dodatno i temeljito oprati odgovarajućim sredstvom za čišćenje

Beton

Vidno mokre, vlažne, odnosno kondenzatom opterećene betonske površine ili beton s više od 3 % zaostale vlage, ne smiju se žbukati.

Sustav žbuka na porobetonu

Veća oštećenja rubova, rupe i manje nejednakosti na podlozi potrebno je, najmanje tri dana, prije početka radova zapuniti RÖFIX 860 mortom za šliceve ili materijalom koji će se koristiti za žbukanje te podlogu ohrapaviti. Žbukanje smije uslijediti najin dostatnog sušenja porobetona. Vlažno ziđe se ne smije žbukati. Prije nanošenja žbuke, površina ziđa od porobetona se mora temeljito očistiti. Prašnjavo ziđe se mora na suho otprašiti. 

Sustavi žbuka na standardnoj opeci i betonskim blokovima

tandardna opeka” u pravilu imaju vrijednost toplinske provodljivosti λ design, mas ≥ 0,13 W/mK i/ili nazivnu vrijednost toplinskog otpora R design, mas < 2,9 W/m2K.

Sustavi žbuka na visokoizolacijskoj opeci

Visokoizolacijska opeka u pravilu ima vrijednost toplinske provodljivosti λ design, mas < 0,13 W/mk i nazivnu vrijednost toplinskog otpora R design, mas ≥ 2,9 W/m2K.

Sustavi žbuka na izolacijskim elementima punjenih betonom (Mantelbeton)

Žbukanjem se smije započeti tek nakon dovoljnog sušenja ziđa (betonska jezgra i ovojnica). Zaostala vlaga izolacijskih tj. obložnih ploča smije iznositi maks. 15 % ukupne mase, a u jezgri betona zaostala vlaga ne smije prelaziti 5 % ukupne mase. Mjerenje zaostale vlage podloge vrši se Darr metodom. Uzorak mora biti min. veličine 100 cm². Mjerenje zaostale vlage u jezgri betona vrši se pomoću CM uređaja.

Sustavi žbuka na mješovitom ziđu

Mješovito ziđe predstavlja problematičnu podlogu, obzirom da se radi o materijalima različitih svojstava. Nije moguće dobiti homogenu podlogu te se mjestimice mogu javiti opterećenja. Ukoliko se podloga sastoji od različitih materijala koji se međusobno dodiruju u konstrukciji, važno je stvoriti prionjivu podlogu i spriječiti nastajanje pukotina koja se izvodi vezivnim mostom (npr. RÖFIX Renoplus®) i umetnutom staklenom mrežicom RÖFIX P50.

Iz asortimana izdvajamo:

RÖFIX 180 Primo unutarnja podložna žbuka
RÖFIX 866 Vapneno-cementna lagana podložna žbuka
RÖFIX 525 Žbuka za podnožja

Povezane teme:

Oblikovanje

Boje i premazi ostavljaju prvi dojam i od osobite su važnosti, no osim vizualnog dojma, i građevinsko-fizički aspekti igraju važnu ulogu.

Završne žbuke

Za unutarnje zidove u novogradnji na raspolaganju su različiti sustavi žbuka.