Toolbox
Košarica za download (0)
Indeks proizvoda

RÖFIX MINOPOR 045 Mineralna izolacijska ploča

 
Download:
Tehnički list Tehnički_list_RÖFIX_MINOPOR_045_Mineralna_izolacijska_ploča_DC0003898.PDF
474,65 kB
Sigurnosno-tehnički list Sigurnosno-tehnički_list_RÖFIX_MINOPOR_045_Mineralna_izolacijska_ploča_DC0046923.PDF
239,78 kB
IM0002774_md.jpg btn_search

Bez fazera, negorljiva izolacijska ploča od hidrata kalcijumsilikata.

Sistemski otvorene, difuziono otvorena toplotna izolaciona ploča za WDVS.

Prikladna u staro- i novogradnji na masivnim konstrukcijama sa smanjenim gibanjem u podlozi (suhi beton i cigla).

Nije za primjenu u podnožju fasade i u području prskanja vode.

Vani Temperatura pri obradi ne smije pasti ispod +5°C POZOR! Zaštititi ruke i oči.
  • toplinsko-izolacijska svojstva
  • negorivo
  • ekološki preporučljivo
  • hidrofobirano
  • Izolacijski materijal od kalcij-silikata izrađenog na bazi mineralnih sirovina (kvarcno brašno, vapneni hidrat i cement). Obostrani silikatni, transparetni predpremaz.