Popravak podnožja fasade

Pregled popravka podnožja fasade

Ne samo na starim građevinama, već se uvijek iznova i u novogradnji mogu vidjeti oštećena podnožja. U većini slučajeva do toga dolazi zbog vlage, jer je podnožje fasade izloženo većim opterećenjima nego ostatak fasade.

Stoga se podnožje građevine mora pažljivo planski obraditi. Pri tome se moraju definirati svi prikladni materijali i zaštitne mjere. Za ispunjenje posebnih zahtjeva uvijek koristiti specijalne vodoodbojne žbuke za podnožja, npr. RÖFIX 525 Žbuka za podnožja.

Oštećenja u podnožju fasade se dugoročno isključuju ako se zona podnožja građevine planira prema pravilima struke, stručno izvede i potom održava.

U tu svrhu, između ostalog, treba poštivati sljedeće:

 • Ako se žbuke za podnožja nanose ispod površine terena, potrebno ih je zaštititi od kapilarne vlage korištenjem zaštitnog premaza. Nanosi se na cijelu površinu i oko 10 cm iznad površine tla, npr. RÖFIX OPTIFLEX® ili RÖFIX 636.
   
 • Radi sprječavanja mehaničkih oštećenja podnožje zaštititi postavljanjem drenažnih ploča ili čepaste folije.
   
 • Za vrijeme izvođenja hidroizolacije oko objekta ravnanje podloge se smije izvoditi samo do maksimalno 20 cm ispod gornje   razine podnožja.
   
 • Cijelom dužinom podnožja fasade se po mogućnosti kao drenažni sloj izvodi minimalno 20 cm duboki i minimalno 30 cm široki drenažni sloj (npr. obluci 30–63 mm).
   
 • Pločnike, kao i obloge pločama ili pločnicima, treba izvoditi s odgovarajućim padom i konstruktivnim odvajanjem od objekta.
   
 • U području podnožja se ne smije nasipati zemlja neposredno uz vanjski zid.
   
 • Za popravak zida opterećenog solima koristiti RÖFIX žbuke za saniranje. Odgovarajuće metode za saniranje su opisane od stranice 40 nadalje.

Prijedlog sanacije podnožja

Nakon uklanjanja stare žbuke i svih onečišćenja u fugama, potrebno je u visini do 10 cm od tla napraviti hidroizolaciju pomoću Hidroizolacijske mase RÖFIX 636 i to u obliku slova „L“ točnije, 10 cm po zidu i po podlozi u debljini u kojoj ćemo u slijedećem koraku nanijeti paropropusnu žbuku RÖFIX 650, nakon što nanesemo RÖFIX 650 te na nju još jedan dodatni zaštitni sloj hidroizolacije  RÖFIX 636 sa vanjske strane ponovno u visini 10 cm od kote tla.

Postoji mogućnost, ukoliko je poželjno da se dobije finija struktura,  na žbuku RÖFIX 650 nanijeti paropropusnu finu završna žbuka RÖFIX 341.

Postupak za izvođenje sanacijskih radova

Ukoliko postoji potreba na zid se navuće špric RÖFIX 671 i to na 60% površine  kojega je potrebo sušiti  min. 3 dana.

 1.  korak: Za paropropusnu žbuku upotrijebimo RÖFIX 650, koju nanosimo u debljini 2 cm u jednom nanosu (ukupno max. 4cm); sušenje 1 dan  po 1 mm.
   
 2.  korak: Za finu žbuku, ukoliko je poželjno, upotrijebimo RÖFIX 341 (bijeli) u debljini nanosa od oko 3 mm te ga sušite min.5 dana.
   
 3. korak: Nanijeti silikatnu boju RÖFIX PE 225 RENO 1 K.