RÖFIX Creteo®Phalt - nova generacija polukrutih obloga

Više od 50% svih građevina se danas gradi od betona. Dugi životni vijek koji se pripisuje betonu, otpornost, visoka ekonomičnost i ostala njegova tipična svojstva kao što je mogućnost oblikovanja po želji, sve to učinilo ga je nezamjenjivim građevnim materijalom. Tako je beton na vidljivim mjestima na bezbrojnim kvadratnim metrima fasadnih površina već odavno postao uobičajena slika naših gradova i naselja. Sastavni dijelovi beton su: od cementa, dodatnih materijala (šljunak, pijesak) i vode. Pri tome cement predstavlja "vezivo" za različite elemente, vezivni element koji je bitno odgovoran za kvalitetu građevnog materijala. Zbog nedovoljne otpornosti betona na lom, betonski ugradbeni dijelovi pri visokogradnji se ojačavaju čeličnom armaturom. Tako je zajedničko djelovanje čelika i betona važna pretpostavka za statičku sigurnost građevine izgrađene od armiranog betona. Ovo zajedničko djelovanje je međutim zajamčeno samo u slučaju kad je čelična armatura dostatno debelom betonskom oblogom ili drugim mjerama zaštičena od štetnih utjecaja iz okoliša.

Polukrute obloge tipa Creteo®Confalt su bitumenski vezane nosive konstrukcije koje se ispunjavaju rijetkim tekućim Creteo®Confalt mortom. To omogućuje izradu površine bez dilatacijskih fuga. Creteo®Phalt optimalno kombinira svojstva visoke čvrstoće morta s fleksibilnošću bitumenski vezanog sustava. To se postiže izradom asfaltnog sloja, s 25–30 % šupljina, koje se u daljnjem radnom koraku zapunjavaju razmuljivanjem Creteo®Confalt morta visoke konačne čvrstoće.

Polukrute obloge tipa Creteo®Confalt posebno su pogodne za površine izložene visokim statičkim i dinamičnim opterećenjima i mogu se koristiti na otvorenim i zatvorenim površinama.

Creteo®Confalt mort posebno je razvijen za ispunjavanje poroznih asfaltnih konstrukcija sa šupljinama. Creteo®Confalt mort odlikuje iznimno kratko vrijeme vezivanja u kombinaciji s vrlo brzim stvrdnjavanjem a time i brzo puštanje u pogon i opterećenje površine već nakon 12–18 sati. Creteo®Confalt mort kompenzira skupljanje, zbog čega se smanjuju mikropukotine na površini i izbjegavaju štetne pukotine u konstrukciji.

Moguće primjene Creteo®Confalt obloga:

• Skladišta i visokoregalna skladišta

• Industrijski podovi i skladišne površine

• Trgovački centri i supermarketi

• Temeljna podloga za linoleum, tepihe i pločice

• Kontejnerski terminal

• Stajne površine u zračnim lukama (parkirališta za avione)

• Mjesta za odleđivanje i pranje

• Autobusna stajališta i autobusni kolodvori

• Parkirna mjesta za teška transportna vozila

• Područja raskrižja i semafora

• Lučke transportne površine

• Parkirališta

• Sanacije asfaltnih i betonskih podova

Creteo®Confalt obloge imaju sljedeća svojstva:

• Optimalna kombinacija čvrstoće i fleksibilnosti

• Obloga bez dilatacijskih fuga

• Visoka trajnost cesta i vanjskih površina

• Stabilne na temperaturama od -50 °C do +90 °C

• Pogodne za velika točkasta (koncentrirana) opterećenja

• Vrlo dobra postojanost na smrzavanje i sol za posipanje

• Vrlo gusta mikrostruktura

• Visoka kemijska otpornost

• Otpornost na dugotrajna opterećenja

• Vrlo visoka otpornost na habanje

• Bez štetne prašine od abrazije

• Brzo postavljanje i puštanje u pogon

CRETEO®PHALT CC 909 Visokoučinkoviti tekući mort

CC 909 je mort visokog protoka, razreda I, za asfaltne konstrukcije s velikim udjelom šupljina namijenjen izradi polukrutih završnih obloga (HSD) prema smjernici RVS 08.16.03 izdanje 2014 i M HD izdanje 2010. Polukrute završne obloge s mortovima razreda I najčešće se koriste kao obloge bez fuga pri većim opterećenjima, a primjenu nalaze u skladišnim halama, radionicama, zračnim i brodskim lukama, cestogradnji i sl. Prikladne su za primjenu u izradi javnih prometnica (kružni tokovi, autobusna stajališta, prometne trake za uporavanje i ubrzavanje...) U skladu sa zahtjevima nepropusnosti i otpornosti na kemijske utjecaje. Specijalni dodaci smiju se dodavati samo uz odobrenje proizvođača.

Svojstva:

• Ispunjava zahtjeve prema RVS 08.16.03 izdanje 2014.

• Izrazito tekuće konzistencije

• Visoka tlačna čvrstoća

• Visoka otpornost na habanje

• Visoka vodoodbojnost

• Visoka otpornost na kemikalije (vidi izvještaj)

• Moguće koristiti i kao hidroizolaciju

Za više informacija preuzmite brošuru ovdje:

Creteo®Phalt - polukrute obloge
pdf
647 KB