Sanacija objekta: Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet u Čakovcu

U Čakovcu, sjedištu Međimurske županije, smjestila se zgrada Učiteljskog fakulteta. Učiteljski fakultet u Čakovcu najstarija je prosvjetna ustanova u Međimurju izgrađena sredinom 19. stoljeća. Čakovec se može pohvaliti bogatom prosvjetnom povijesti. Na tom području ustanove obrazovnog karaktera djeluju već više od 125 godina. Godine 1879. u Čakovcu je osnovana Državna učiteljska škola. Deset godina poslije, smještaju je u današnju zgradu, koju je 1888. godine projektirao i izgradio čakovečki graditelj Valent Morandini. Vlada je 1997. godine donijela uredbu kojom je Visoka učiteljska škola u Čakovcu osnovana kao samostalno visokoškolsko učilište. Najznačajniji uspon ustanova je doživjela 2007. godine. Odlukom senata sveučilišta u Zagrebu, Visoka učiteljska škola u Čakovcu pripojena je Učiteljskom fakultetu najprije kao podružnica fakulteta, a potom kao i Odsjek. Tako je danas poznata pod nazivom Učiteljski fakultet-odsjek u Čakovcu. Odsjek u Čakovcu, ispočetka ustrojen kao četverogodišnja učiteljska škola, s godinama je prerastao u fakultet s diplomskim i poslijediplomskim studijima. (Preuzeto: Međimurski internet portal; Sveučilište u Zagrebu – Učiteljski fakultet)

Zgrada Učiteljskog fakulteta je zaštićeno kulturno dobro i predstavlja jedan od važnijih objekata za obrazovni i kulturni život grada Čakovca i županije u kojoj se nalazi. S obzirom na godinu izgradnje te brojne faktore koji su utjecali na izgled objekta, potrebna mu je revitalizacija i temeljita obnova. Pročelje, tj. fasada zgrade je s godinama stradala uslijed djelovanja vlage (kapilarna vlaga, vlaga iz okoline, vlaga s krova itd.). Prema informacijama stručnjaka, objekt je u 70-im godinama prošlog stoljeća bio podvrgnut sanaciji. Unutar sanacije napravljena je hidroizolacija sokla u podnožju te izvedba kulira.

S RÖFIX proizvodima do potpuno novog izgleda zgrade Učiteljskog fakulteta!

Planirana sanacija objekta uključuje RÖFIX sustave žbuka na bazi vapna, tj. NHL-a. Cilj sanacije je ugraditi kvalitetne sustave žbuka kako bi se spriječilo daljnje propadanje ovog zaštićenog kulturnog objekta te kako bi objekt i dalje bio u funkciji za koju je predviđen.

Planirana izvedba na objektu sastoji se od kompletne obnove vanjskih pročelja. Na svim pročeljima objekta planirana je izvedba sustava za saniranje RÖFIX SanoCalce do visine prvog vijenca, odnosno u zoni direktnog utjecaja vlage. Za ostatak pročelja je predviđen sustav za renoviranje RÖFIX RenoFamily, odnosno proizvodi Renoplus i Renostar. Uvidom u postojeće stanje objekta utvrđeno je da osim sanacije pročelja postoje mjesta gdje se nalaze statičke pukotine, mjesta gdje je došlo do odvajanja opeke (npr. nadvoji). Takva mjesta potrebno je injektirati mortom RÖFIX Sismadur 15 Iniezione.

Na objektu je potrebno napraviti sanaciju statičkih pukotina, kako konstruktivnih tako i nekonstruktivnih.

1.  Nekonstruktivne pukotine – RÖFIX Renostar/RÖFIX Renoplus + RÖFIX P50 Staklena mrežica za armiranje

2. Konstruktivne pukotine – RÖFIX Sismadur Iniezione 15

Kod zgrade fakulteta, osim sanacije statičkih pukotina, potrebno je obnoviti pročelja. Prije početka radova potrebno je napraviti pripremu podloge, što uključuje kontrolu podloge i čišćenje podloge.

KONTROLA PODLOGE

Na cijelom je objektu prije početka izvođenja radova potrebno napraviti kontrolu nosivosti podloge „pull-of“ metodom, odnosno mehanički odstraniti sve nenosive dijelove i očistiti podlogu od neravnina, te zapuniti mjesta na kojima se nalaze udubljenja. Ravnost podloge mora biti u skladu s važećim nacionalnim normama i dopuštenim odstupanjima za preuzimanje gotovih podloga prije novog sustava žbuka.  

ČIŠĆENJE PODLOGE

Prije sanacije je sve površine potrebno oprati vodom bez pritiska te pustiti da se u potpunosti osuši. Podlogu je također potrebno očistiti i od razdjelnih sredstava, algi i gljivica. Ako se spomenuti postupak preskoči, na pojedinim mjestima je moguće razdvajanje novog sloja žbuke od stare podloge. To će za rezultat imati slabu prionjivost podloge.

Nakon kontrole i čišćenje podloge, radovi i sanacija objekta može započeti.

Obnova pročelja do prvog vijenca

1. Priprema podloge (čišćenje)

2. Eventualno dozidavanje i popravci na zidovima - RÖFIX 648 Podložna žbuka s porama

3. Čišćenje podloge – odstranjivanje soli - RÖFIX Antisalz Sredstvo za zaštitu od prodiranja soli (koristi se po potrebi)

4. Čišćenje podloge – odstranjivanje algi i gljivica - RÖFIX Algenkiller Uništavač algi (koristi se po potrebi)

5. Ujednačavanje podloge – SN veza - RÖFIX PP 201 SILICA LF Silikatni dubinski predpremaz i razrjeđivač

6. Primjena RÖFIX SanoCalce sustava za područja jako opterećena vlagom i soli. Sustav uključuje špric, grubu i finu žbuku na bazi NHL-a, a sustav karakteriziraju visoka paropropusnostI veliki kapacitet pohravnjivanja soli

7. RÖFIX SanoCalce FONDO Vapneni špric na bazi NHL5

8. RÖFIX SanoCalce INTONACO podložna žbuka s porama na bazi NHL-a za saniranje zidova opterećenih vlagom i solima

9. RÖFIX SanoCalce FINITURA, strukturna završna žbuka

10. Bojanje fasade - RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT, silikatna vododbojna boja

 

 

Obnova zidova iznad prvog vijenca

Nakon obnove pročelja do prvo vijenca, slijedi obnova zidova iznad prvog vijenca.

  1. Priprema podloge (čišćenje)
  2. Ujednačavanje podloge – SN veza - RÖFIX PP 201 SILICA Silikatni dubinski predpremaz i razrjeđivač
  3. Izravnavanje velikih udubina i neravnina na fasadi – RÖFIX Renoplus Univerzalna žbuka za renoviranje i izravnavanje
  4. Završni sloj fasade – fina žbuka RÖFIX Renostar, žbukanje univerzalnom masom za izravnavanje i renoviranje
  5. Bojanje fasade - RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT, silikatna vodoodbojna boja

RÖFIX Renoplus

RÖFIX Renostar