Projekt renoviranje i saniranje - Banski dvori, Banja Luka

Zgrada Banskih dvora u Banja Luci podignuta je početkom 20. stoljeća, u periodu između 1931. i 1932. godine. U to doba primarna namjena objekta bila je administrativno-stambena. Unutrašnjost banjalučkih Banskih dvora ukupne površine 2.300,00 m2 činile su 74 prostorije. U želji da se ovu gradsku znamenitost ne samo zaštiti, već i da joj se podari novi sjaj, 2004. godine izrađen je projekt sanacije i restauracije fasade Banskih Dvora u Banja Luci.

Posebni zahtjevi za RÖFIX

Osim rekonstrukcijsko-sanacijskih radova na ovojnici fasade, obnova Banskih dvora obuhvaćala je i radove na rekonstrukciji i restauraciji stilskih elemenata, arhitekturnih ukrasa, stupova od umjetnog i prirodnog kamena, restauraciju i rekonstrukciju 6 umjetničkih skulptura, radove na zamjeni stolarije te rekonstrukciju krovišta. Investitor radova bio je grad Banja Luka. Kao glavni izvođač radova odabrana je tvrtka za izgradnju, obnavljanje i rekonstrukciju građevina, Koto d.o.o., osnovana 1992. u Beogradu, a čija je uža specijalnost rekonstrukcija i restauracija povijesnih građevina.

Upravo zbog kulturno-povijesne relevantnosti građevine, stupnja njene zaštićenosti i preciznih smjernica o načinu izvođenja restauratorskih radova, pred izvođača i tvrtku RÖFIX stavljen je iznimno zahtjevan projekt. Pojedini dijelovi objekta bili su znatno oštećeni, a drugi, pak, očuvani u dovoljnoj mjeri za provedbu konzervatorskih postupaka. Stoga je odabran kombinirani pristup odn. primjena tradicionalnih metoda i tehnika ugradnje zajedno sa suvremenim materijalima i građevinskim rješenjima kako bi se u konačnici postigao najbolji mogući rezultat koji je za cilj imao očuvati povijesno relevantna obilježja građevine uz, istodobno, maksimalnu zaštićenosti i dugoročno održivu funkcionalnost objekta.

Danas je zgrada Banskih dvora reprezentativni kulturni i upravni centar grada u čijim su prostorima smještene gradska vijećnica, koncertna dvorana, izložbene galerije i uredi zaposlenika gradske uprave. Od njegove izgradnje pa do danas objekt je tijekom desetljeća upotrebe i izloženosti zubu vremena pretrpio brojna oštećenja. Posebno izražena bila su oštećenja fasadne ovojnice čija je estetika znatno narušena brojnim pukotinama, raznim mehaničkim oštećenjima, oštećenjima uzrokovanim utjecajem vremenskih uvjeta i onim nastalim kao posljedica ranijih intervencija na objektu. Očuvane fasadne plohe prizemlja nisu se mijenjane, ali su oštećeni dijelovi uklonjeni i obloženi umjetnim kamenom u dva sloja. Nove završne žbuke i umjetni kamen izvedeni su u tradicionalnoj tehnici ručnog štokanja i vizualno-tehnički usklađeni s očuvanim dijelovima fasade.

Uspješna suradnja izvođača, arhitekata, konzervatora i stručnog tima tvrtke RÖFIX, temeljena na detaljnoj analitici zahtjeva projekta i ispitivanjima postojećih povijesnih materijala, rezultirala je estetski impozantnom, harmoničnom vizurom građevine postignute primjenom kombiniranih metoda za provedbu rekonstrukcije i restauracije kod različitih stupnjeva oštećenja, uz maksimalno moguće očuvanje izvornosti stilskih, arhitekturnih i građevinsko-tehničkih obilježja ovog vrijednog spomenika kulture.