RÖFIX SycoTec za bezvremenski moderne i lijepe fasade

RÖFIX SycoTec ime je novog sistemskog rješenja za inovativnu i trajno vrijednu zaštitu zahtjevnih fasada.

Promjene tona boje, pukotine, deformacije, i biološke reakcije na tamnim fasadama su stvar prošlosti.

FASADE SVE ZAHTJEVNIJE

Svijet fasada se mijenja. Tonovi boja sve su tamniji i intenzivniji.

Fasada je više od samog razdvajanja unutarnjeg i vanjskog prostora. Ona odražava individualnost investitora, stvaralačku estetiku projektanta, kao i visoku umjetnost u obradi.

Međutim, i najljepša će se fasada u jednom trenutku prirodno istrošiti. To ni mi ne možemo spriječiti. Možemo, međutim, spriječiti čimbenike koji ubrzavaju to trošenje.

KAKO ZAUSTAVITI TROŠENJE

Na želju svojih kupaca i partnera istraživačkim smo radom razvili sistemsko rješenje RÖFIX SycoTec, kojim je podignuta ljestvica kvalitete oblikovanja fasada. Na taj je način olakšan rad projektantima, ali isto tako i izvođačima radova.

RÖFIX SycoTec sistemom prepoznati su visoki zahtjevi prakse, jer su uzeti u obzir sloboda dizajniranja fasada, odnosno estetski zahtjevi s jedne strane, ali isto tako i još važniji zahtjevi kada su u pitanju vremenski utjecaji, te mehanički i biološki aspekti prilikom i nakon oblikovanja fasada.

KAKO ZAUSTAVITI TROŠENJE

Na želju svojih kupaca i partnera istraživačkim smo radom razvili sistemsko rješenje RÖFIX SycoTec, kojim je podignuta ljestvica kvalitete oblikovanja fasada.

Na taj je način olakšan rad projektantima, ali isto tako i izvođačima radova.

RÖFIX SycoTec sistemom prepoznati su visoki zahtjevi prakse, jer su uzeti u obzir sloboda dizajniranja fasada, odnosno estetski zahtjevi s jedne strane, ali isto tako i još važniji zahtjevi kada su u pitanju vremenski utjecaji, te mehanički i biološki aspekti prilikom i nakon oblikovanja fasada.

PREDNOSTI SISTEMA RÖFIX SYCOTEC

sloboda oblikovanja čak i ako je vrijednost odbijanja sunčeve svjetlosti ispod 25 % sistemski osigurana briljantnost boje i postojanost tona boje za dugotrajno čiste fasade s povećanom zaštitom od algi i gljivica provjerena otpornost na udarce: najbolja moguća klasa prema ETAG-u 004 za novogradnju i sanaciju, masivnu gradnju ili toplinsko-izolacijske sustave (TIS) siguran u primjeni i efektivan radni učinak.