Pouzdani sustav za dekorativno oblaganje fasada

Danas, u doba moderne globalizacije, potrebe za individualnim i autentičnim proizvodima stavljene su u prvi plan. Znanje o podrijetlu pojedinog proizvoda često je presudan faktor pri odabiru materijala, a ako pri tome vodimo računa o održivoj gradnji i arhitektonskom izričaju, proces proizvodnje u lokalnom okruženju postaje vrlo izazovan. Stambene i druge prostore treba graditi na način da se prilagođavaju zakonitostima koje vladaju u prirodi. Time se kreira životni prostor čovjeka povoljniji za njegovo zdravlje, stvaralaštvo, blagostanje i sreću. Za gradnju je potrebno koristiti materijale proizvedene u lokalnom okruženju i to od prirodnih materijala. Korištenjem lokalnih materijala vodimo računa o okolišu jer se zbog kratkoće transporta smanjuje se emisija ispušnih plinova.

Jedan od najčešće korištenih tradicionalnih materijala u građevini je prirodni kamen. Ukoliko se prirodni i umjetni kamen koristi kao obloga za fasade, znatno se povećava površinsko opterećenje na podlogu, pogotovo zbog utjecaja kiše (kod prirodnog kamena se zbog visoke vodoupojnosti površinsko opterećenje još više povećava). RÖFIX je, u svrhu rješavanja ove otežavajuće okolnosti, razvio izrazito funkcionalni fasadni sustav – StoneEtics®.

Ugodna mikroklima prostora jako je važna za stvaranje osjećaja udobnosti i blagostanja. Provjereni i optimirani građevinski materijali sastavni su dio koncepta održive gradnje. RÖFIX sustavi toplinske izolacije u kombinaciji s RÖFIX StoneEtics® smanjuju potrošnju toplinske i električne energije tako što zadržavaju energiju u prostorima i smanjuju stvaranje štetnih emisija u zraku, te na taj način čuvaju izvore energije koji su važni za očuvanje i zaštitu okoliša.

Toplinsko-izolacijski sustavi upotpunjeni završnim dekorativnim žbukama regulirani su građevinskim propisima koji definiraju njihova svojstva i zahtjeve. Maksimalno dopušteno površinsko opterećenje toplinskoizolacijskih sustava na podlogu iznosi 30 kg/m2 . RÖFIX StoneEtics® pouzdano omogućuje oblaganje toplinsko-izolacijskih sustava težim krutim oblogama s površinskim opterećenjem podloge (ukupna težina sustava) do 103 kg/m2.

RÖFIX StoneEtics® je provjereni sustav koji kombinira prikladnu toplinsku izolaciju fasadnih površina s različitim oblicima teških krutih obloga (uz obavezno pridržavanje nacionalnih normi i zakonskih propisa).

RÖFIX StoneEtics® pruža mogućnost izbora obloga koje zadovoljavaju najrazličitije potrebe. Možete se odlučiti za mozaik, klinker pločice, tanke ciglene pločice, keramičke pločice, prirodni ili umjetni kamen. Time se ispunjavanju prednosti jednostavne ugradnje toplinsko-izolacijskih sustava uz proširenu mogućnost dizajniranja težih obloga i obloga velikih formata.

Zahvaljujući detaljnim istraživanjima i ispitivanjima, zahtjevnim internim testiranjima i tijesnom suradnjom sa stručnim tvrtkama za izvođenje građevinskih radova, RÖFIX je razvio adekvatno rješenje, dva standardizirana sustava, RÖFIX StoneEtics® 50 i 103 koji u sebi objedinjuju statičku sigurnost, kvalitetu i dizajnersku maštovitost.

Nijanse boja, izvedbe i vizualni efekti

Kao i kod završnih žbuka, na završni sloj RÖFIX StoneEtics® obloga utječu i brojni čimbenici. Za krajnji izgled završnih obloga presudnu ulogu igraju nijanse boja, način polaganja, podloga mase za fugiranje obloga, kao i njihova namjena. Ton boje podrazumijeva cjelokupnu sliku obložene fasade koja proizlazi iz harmonije korištenih materijala i samih obloga. Mnogobrojne teksture površina obloga kao i različite izvedbe površina, čine RÖFIX StoneEtics® jedinstvenim sustavom iz kojeg proizlaze različite mogućnosti arhitektonskog izričaja i izvedbi maštovitih fasada.

Odabir podloga:

Klinker pločice

Keramičke pločice

Mozaik

Umjetni kamen od laganog betona

Prirodni kamen

Za više informacija preuzmite brošuru ovdje:

RÖFIX StoneEtics - brošura
pdf
2 MB