Sustav za bazene

U nastavku možete saznati i pročitati o komponentama i radnim koracima kod izvedbe RÖFIX sustava za bazene:

Betonsku površinu potrebno je očistiti i ukloniti sve nenosive dijelove (podloga mora biti čista, čvrsta i nosiva). Ukoliko postoje oštećenja uslijed ishrđale armature ili je armatura preblizu površine betona, istu je potrebno detaljno očistiti, premazati armaturu i dio betona uz armaturu sa Creteo®Repair CC 170 Antikorozivnom zaštitom.

Nakon sušenja Creteo®Repair CC 170, sve neravnine i udubljenja poravnati sa RÖFIX FS 630 Masom za izravnavanje sa smanjenim klizanjem, te kompletnu betonsku bazensku školjku izravnati sa FS 630.

Nakon sušenja (min. 24 sata), a prije slijedećeg radnog koraka potrebno je nanijeti predpremaz RÖFIX AP 300 Koncentrat.

Već slijedeći dan (u normalnim i suhim vremenskim uvjetima) može se izvoditi hidroizolacija sa RÖFIX AS 345 Optiseal® 1K fleksibilna hidroizolacija ili RÖFIX AS 341 Optilastic® 2K fleksibilna hidroizolacija, u koju se utapa alkalno postojana armirna mrežica RÖFIX P50, te u svim kutevima RÖFIX AS 910 Traka za brtvljenje, a treba voditi računa i o kvalitetnom brtvljenju spoja sa odvodima (manšete, ...). Nakon sušenja hidroizolacije, slijedi lijepljenje keramičkih pločica sa RÖFIX AG 610 Bianco FLEX C2TE S1 ili RÖFIX AG 685 SUPERFLEX C2TE S2 fleksibilnim ljepilom (za velike formate pločica). Fugiranje se izvodi isključivo sa RÖFIX AJ 315 EP Dvokomponentnom epoksidnom masom za fugiranje.