Održiva gradnja - ekonomska, ekološka, građevinsko-biološka

Održiva gradnja je gradnja bazirana na principima održivog razvoja, a to je onaj razvoj koji zadovoljava današnje potrebe na način, da se ničim ne ugrožava zadovoljenje potreba budućih generacija. Ona predstavlja jednu od važnih mjera u borbi protiv klimatskih promjena jer smanjuje utjecaj građevinske djelatnosti na okoliš putem korištenja okolišu prijateljskih materijala i tehnologija, kao i kroz implementaciju mjera energetski efikasne gradnje, korištenja obnovljivih izvora energije i pravilnog zbrinjavanja otpada tijekom ukupnog životnog ciklusa građevine. Rezultat svega je činjenica da su održivi objekti ugodniji za stanovanje, jeftiniji u održavanju i dužeg životnog vijeka.

Žbuke, uz estetski pečat prostoru, imaju i zaštitnu ulogu u prostoru. Uz građevinskotehničke zadaće kao što su stabilnost, požarna i zvučna zaštita, tu spada i stvaranje temelja za zdraviju i ugodnu mikroklimu u prostoru. Ovom posljednjem zahtjevu je u prošlosti često pridavano premalo značenja. Posljedica je, da ljudi sve više senzibilno reagiraju na različite građevinske materijale. Ovdje se prvenstveno misli na ljude koji boluju od različitih vrsta alergija.

RÖFIX se već prije 125 godina obvezao na održivost. U svim proizvodnim segmentima nudi proizvode koji su prikladni za cjelovitu, zdravu gradnju. Održiva gradnja počiva na tri stupa, građevinskoj biologiji, ekonomiji i ekologiji. One su temelj razvoja RÖFIX proizvoda. U RÖFIX tematskoj brošuri „Održiva gradnja“ mogu se pronaći mnogi ekološki proizvodi i sustavi ekoloških proizvoda ocijenjeni sa stajališta održivosti pomoću „RÖFIX Credits“ te su već certificirani prema međunarodno priznatim kriterijima ispitivanja