Hortikultura i uređenje pejzaža

Creteo® Gala (vrtlarstvo i uređenje krajobraza) zapravo označava stručno usmjerenje vrtlara i gospodarskih poduzeća koja se bave savjetovanjem, planiranjem, gradnjom, preuređivanjem i održavanjem zelenih odnosno vanjskih nasada kao i održavanje krajobraza. Naša definicija područja Creteo® Gala proširuje se na područja primjene na polju izrade kamenih opločenja (taracanje) kao i rubnjaka na cestama, putovima, trgovima, koji se izvode od prirodnog i od umjetnog (betonskog) kamena, uključujući fugiranje kamenih zidova. Kako bi se izvela opločenja koja osiguravaju dobru i pozitivnu dugotrajnost, preduvjet je stručno iskustvo u projektiranju i izvođenju kao i ispravan odabir kvalitete kamena, tipova kamena za opločenje, materijala za ispunu posteljice i popunjavanje fuga, kao i poznavanje svojstava i izvođenja podloge te dovoljno dimenzioniranje gornjeg ustroja. Kod izvedbe opločenja razlikuje se nevezani, vezani kao i mješoviti način gradnje (izvedbe opločenja). 

Nevezani način izvedbe opločenja

Kod nevezanog načina izvedbe opločenja, kamen odnosno ploče se polažu na posteljicu bez dodavanja veziva. Popunjavanje fuga također se izvodi bez dodatka veziva. Slojeve gornjeg ustroja koji se nalaze ispod treba izvesti tako da oni trajno propuštaju vodu.

Vezani način izvedbe opločenja

Kod vezanog načina izvedbe opločenja, kamen odnosno ploče se polažu na posteljicu od morta, t.j. opločenje se izvodi uz dodatak veziva. Pri tome kod ploča opločenja treba paziti da ploče i posteljica budu povezane mehaničkom silom. Fuge se popunjavaju mortom za fuge, tj. fugiranje se izvodi uz dodatak veziva. Slojeve gornjeg ustroja koji se nalaze ispod treba izvesti tako da oni budu trajno vodopropusni. Pukotine u fugama uzrokovane temperaturom su neizbježne.

Mješoviti način izvedbe opločenja

Kod mješovitog načina izvedbe opločenja, kamen odnosno ploče se polažu na posteljicu bez dodavanja veziva. Međutim, fuge se izvode vezanim načinom. Slojeve gornjeg ustroja koji se nalaze ispod treba izvesti tako da oni trajno propuštaju vodu. Mješoviti način izvedbe opločenja preporučuje se samo kod površina s malim opterećenjem. Pukotine u fugama uzrokovane temperaturom nije moguće izbjeći. Kod vezanog načina izvedbe opločenja se u pogledu materijala za posteljice i za popunjavanje fuga iz razloga kvalitete i zajamčene otpornosti na smrzavanje uglavnom radi s gotovim proizvodima, suhim mješavinama koje su tvornički optimizirane na linijama za prosijavanje.