Creteo®Beton/Niskogradnja

Više od 50% svih građevina se danas gradi od betona. Dugi životni vijek koji se pripisuje betonu, otpornost, visoka ekonomičnost i ostala njegova tipična svojstva kao što je mogućnost oblikovanja po želji, sve to učinilo ga je nezamjenjivim građevnim materijalom. Tako je beton na vidljivim mjestima na bezbrojnim kvadratnim metrima fasadnih površina već odavno postao uobičajena slika naših gradova i naselja. Sastavni dijelovi beton su: od cementa, dodatnih materijala (šljunak, pijesak) i vode. Pri tome cement predstavlja "vezivo" za različite elemente, vezivni element koji je bitno odgovoran za kvalitetu građevnog materijala. Zbog nedovoljne otpornosti betona na lom, betonski ugradbeni dijelovi pri visokogradnji se ojačavaju čeličnom armaturom. Tako je zajedničko djelovanje čelika i betona važna pretpostavka za statičku sigurnost građevine izgrađene od armiranog betona. Ovo zajedničko djelovanje je međutim zajamčeno samo u slučaju kad je čelična armatura dostatno debelom betonskom oblogom ili drugim mjerama zaštičena od štetnih utjecaja iz okoliša.

RÖFIX Creteo®Repair

Popravak betona je uvijek nužan kada, zbog učestala korištenja i izloženosti utjecajima iz okoline, negativno utječe na vizualnu pojavnu sliku ili funkciju dijelova građevine ili građevinskih objekata od betona (armirani beton). Također se može dogoditi da više nema uporabnih svojstava ili da popravkom betona treba postići nova uporabna svojstva. Popravak betona prema standardima EN 1504 1–10 opisuje tehnologije i zahtjeve koje trebaju ispuniti proizvodi/materijali, kako bi doprinijeli djelomičnoj ili potpunoj obnovi, ojačanju, odnosno produžetku vijeka trajanja dijelova građevine od betona ili armiranog betona. Za kvalitetu popravka betona također je potrebno primjereno i stručno ispitivanje stanja uz dokumentiranje, kao i planiranje koje iz toga proizlazi. Radove popravka trebaju izvoditi osobe koje posjeduju posebna stručna znanja, kako bi se osigurala trajnost mjera koje se provode. Upotrijebljeni proizvodi i njihova odgovarajuća primjena kod izvođenja građevinskih radova od strane stručnog osoblja predstavljaju dodatno jamstvo za dobar uspjeh popravka betona. Za debeloslojne i tankoslojne mjere popravka betona najprikladniji su proizvodi RÖFIX Creteo®Repair, jer uvažavaju različite tehničke zahtjeve

Creteo®Inject

Pod „injektiranjem” se podrazumijeva utiskivanje tekućina odnosno materijala za injektiranje kroz provrte u šupljine u tlu, stijenama ili zgradama, koje su ispunjene zrakom ili vodom, a u svrhu brtvljenja ili učvršćenja podloge odnosno građevne konstrukcije. Tvari ili sredstva za injektiranje su tekuće mješavine koje se mogu pumpati te se nakon utiskivanja uz povećanje viskoznosti skrutnjavaju i stvrdnjavaju. Cilj mjere injektiranja u većini slučajeva je što potpunije zapunjavanje šupljina, pora ili pukotina i na taj način postizanje ciljane promjene tretiranog tla.

Postupci injektiranja u načelu se razlikuju prema vrstama podloge. Pri tome se razlikuju sljedeća injektiranja:

 • Injektiranje stijena Pod ovim se podrazumijeva injektiranje u svrhu brtvljenja i učvršćenja pukotina, procjepa i šupljina u stijeni.
 • Aluvijalno injektiranje Injektiranje u šupljim stijenama izvodi se popunjavanjem prirodnog volumena pora tla injekcijskim materijalom
 • Injektiranja građevina To su injektiranja betona ili zidova na umjetnim građevinama. Ovdje vrijede slični kriteriji kao kod injektiranja stijena, jedino što se ovdje najčešće zahtijeva da oštećene strukture budu spojene mehaničkim silama odnosno da fuge građevine budu zabrtvljene.

Specijalni postupci su radovi injektiranja koji su povezani s postupkom proizvodnje, kao npr.:

 • Injekcijska sidra To su labavi ili prednapregnuti vlačni elementi koji građevinu ili slojeve stijene povezuju s tlom. Mehanički spoj između tla i sidra postiže se injektiranjem.
 • Injekcijski piloti To su mali bušeni piloti s nosivom čeličnom jezgrom, kao što su GEWIpiloti ili korijenski piloti, kod kojih se također postupkom injektiranja sila uvodi u tlo.

Kod tla s većim šupljinama ili pukotinama prednost imaju tiksotropni materijali za injektiranje, budući da se ovi materijali u stanju mirovanja ukrućuju u relativno kratkom vremenu, ali se kod miješanja ili drugih vrsta gibanja vraćaju u tekuću ili meku konzistenciju. Creteo® Inject proizvodi mogu se dobro obrađivati pomoću uobičajenih pužnih ili klipnih pumpi te se, ovisno o području primjene, mogu transportirati na duge dionice. Zbog mnogih i različitih mogućnosti primjene, postavili smo si cilj da svoje proizvode što je brže moguće prilagodimo zahtjevima koje postavljaju naši kupci, stoga nam u pronalaženju tehničkih i ekonomskih rješenja za injektiranje ništa ne stoji na putu.

Creteo®Phalt

Polukrute obloge tipa Creteo®Confalt su bitumenski vezane nosive konstrukcije koje se ispunjavaju rijetkim tekućim Creteo®Confalt mortom. To omogućuje izradu površine bez dilatacijskih fuga. Creteo®Phalt optimalno kombinira svojstva visoke čvrstoće morta s fleksibilnošću bitumenski vezanog sustava. To se postiže izradom asfaltnog sloja, s 25–30 % šupljina, koje se u daljnjem radnom koraku zapunjavaju razmuljivanjem Creteo®Confalt morta visoke konačne čvrstoće.

Moguće primjene Creteo®Confalt obloga:

 • Skladišta i visokoregalna skladišta
 • Industrijski podovi i skladišne površine
 • Trgovački centri i supermarketi
 • Temeljna podloga za linoleum, tepihe i pločice
 • Kontejnerski terminal
 • Stajne površine u zračnim lukama (parkirališta za avione)
 • Mjesta za odleđivanje i pranje
 • Autobusna stajališta i autobusni kolodvori
 • Parkirna mjesta za teška transportna vozila
 • Područja raskrižja i semafora
 • Lučke transportne površine
 • Parkirališta
 • Sanacije asfaltnih i betonskih podova