Obratite nam se s povjerenjem!

Marinko Gujinović - Južna Dalmacija
Mobitel: +385 99 7046 526
E-mail: marinko.gujinovic@roefix.com

Stipan Kutleša - Srednja Dalmacija
Mobitel: +385 98 399 249 
E-mail: stipan.kutlesa@roefix.com

Joško Ćukušić - Sjeverna Dalmacija
Mobitel: +385 99 2194 486 
E-mail: josko.cukusic@roefix.com

Aleksandra Juničić - Istra
Mobitel: +385 91 2692 832
E-mail: aleksandra.junicic@roefix.com

Želimir Karajko - Slavonija, 
Koprivničko-križevačka županija, Bjelovarsko-bilogorska županija
Mobitel: +385 91 2692 839
E-mail: zelimir.karajko@roefix.com

Pero Perković - Karlovačka županija, Zagrebačka županija, Sisačko-moslavačka županija
Mobitel: +385 98 220 335
E-mail: pero.perkovic@roefix.com 

Dejan Pervan - Grad Zagreb
Mobitel: +385 91 2692 801
E-mail: dejan.pervan@roefix.com

Ana Katić - Krapinsko-zagorska, Međimurska i Varaždinska županija
Mobitel: +385 91 2692 831
E-mail: ana.katic@roefix.com

Tomislav Kutleša - Specijalist za podne sustave
Mobitel: +385 91 6013 731
E-mail:  tomislav.kutlesa@roefix.com