Naša misija - za održivu budućnost!

Toplinska izolacija ključ je za smanjivanje emisija stakleničkih plinova u životnom ciklusu zgrada. Proizvodi iz asortimana FIXIT GRUPPE imaju visoku društvenu vrijednost u području održivosti. Strategija održivosti pruža konkretne odgovore na glavne izazove. 

 • Dostupnost šljunka, gipsa i pijeska u budućnosti će se znatno smanjiti. Cijene tih sirovina sigurno će rasti.
  FIXIT GRUPPE intenzivira upotrebu sirovina sa što je moguće nižim emisijama CO2.
   
 • Prihvatljivost cementa koji ima visoke emisije stakleničkih plinova nadalje će se smanjivati. Primjena određenih vrsta cementa intenzivnije će se regulirati odn. neće ih biti u ponudi.
  FIXIT GRUPPE iskazuje CO2 otisak za vlastite proizvode i interne procese. Na taj način dokumentiramo kontinuirane napore koje ulažemo u redukciju emisija CO2.
   
 • Troškovi energenata (električna energija i gorivo) i dalje će rasti. Neki oblici upotrebe energije biti će strože regulirani.
  FIXIT GRUPPE će prijeći na izvore energije s nižim emisijama CO2 čim to bude ekonomski isplativo. Navedeno se odnosi na interne procese u proizvodnji i upravljanju ali i logistici i mobilnosti općenito.
 • Opća prihvatljivost određenih vrsta ambalaže kontinuirano se smanjuje. Zahtjevi usmjereni kreiranju logističkih procesa s niskim emisijama stakleničkih plinova sve su veći. Regulativa u području mobilnosti i logistike sve je intenzivnija. Ukoliko i kada to tehnički i komercijalno ima smisla, sve veći broj proizvoda s visokim emisijama stakleničkih plinova zamjenjuje se onima s niskom emisijom.
   
 • Regulativa u području mikroplastike sve je stroža. Prihvatljivost proizvoda s visokim udjelima plastike sve je manja.
  FIXIT GRUPPE redovito revidira vlastite interne procese u cilju daljnjih energetskih ušteda.
   
 • Ekološka bilanca izolacijskih materijala sve je važnija.
  Proizvodi iz asortimana FIXIT GRUPPE kreirani su tako da traju kako bi smanjili CO2 otisak.
   
 • Životni vijek i mogućnost ponovne upotrebe proizvoda ili njihovih dijelova postaje sve važniji. Dugoročna cirkularnost lanaca opskrbe sve je važnija i sve strože regulirana. Proizvodi i ambalaža FIXIT GRUPPE na taj su način kreirani da optimalno podupiru mogućnost recikliranja.