Environmental – Social – Governance: ESG kriteriji

U nastojanju da podrži odgovorna ulaganja, 2006. na incijativu UNa skupina institucionalnih investitora razvila je DSG kriterije, pridajući rastuću važnost ekologiji, društvenoj odgovornosti i korporativnom upravljanju.

  • Environmental – održivost

Uprava društva utjecaj na klimatske uvjete smatra važnim dijelom korporativne strategije. Ova publikacija dokumentira ciljeve i projekte koji su sastavnica globalne korporativne strategije, a čija je svrha postizanje mjerljivih pozitivnih pomaka usmjerenih očuvanju klime.

  • Social – socijalna osvještenost

FIXIT GRUPPE dosljedno provodi sve važeće zakone, standarde i odredbe radnog prava. Jednakopravnost i nulta stopa tolerancije na diskriminaciju važni su čimbenici naše HR strategije. Udio žena na rukovodećim pozicijama već je danas iznad globalno definirane kvote u odnosu na ukupan broj zaposlenika.

  • Governance – korporativno upravljanje

Koncern raspolaže Kodeksom ponašanja koji obuhvaća učinkovite mjere za identifikaciju i izbjegavanje kršenja odredbi kar- telskog prava. Kodeks se dosljedno primjenjuje u realnom životu. Poštivanje Kodeksa kontinuirano se nadzire i promiče uz pomoć internih organizacijskih i procesnih mehanizama.