Downloads:

CAD-detalji

108 Preuzmanja
RÖFIX StoneEtics® 50 Dilatacijska fuga V-forme u unutarnejm kutu objekta
dxf
963 KB
RÖFIX StoneEtics® 50 Dilatacijska fuga V-forme u unutarnejm kutu objekta
pdf
182 KB
RÖFIX StoneEtics® 50 Dilatacijska fuga E-forme u istoj ravnin
dwg
211 KB
RÖFIX StoneEtics® 50 Dilatacijska fuga E-forme u istoj ravnin
dxf
884 KB
Spoj s podnozjem u ravnini ..
DXF
506 KB
Spoj s podnozjem u ravnini ..
dwg
123 KB
Spoj s podnozjem u ravnini s ...
pdf
228 KB
02 _Podnozje u ravnini s proceljem i ...
DXF
524 KB
02_Podnozje u ravnini s proceljem i ...
DWG
125 KB
02_Podnozje u ravnini s proceljem
pdf
341 KB
Uvučeno podnožje i....
pdf
330 KB
01_Uvuceno podnožje i postojecom perimetarnom izolacijom
pdf
353 KB
Dekorativni profili u spoju s otvorom
pdf
3 MB
Obloga u spoju s otvorom
dwg
271 KB
Obloga u spoju s otvorom
dxf
1 MB
Obloga u spoju s otvorom
pdf
233 KB
HR_07.1_Spoj s naknadno postavljenom prozorskom klupčicom
dwg
159 KB
HR_07.1_Spoj s naknadno postavljenom prozorskom klupčicom
pdf
257 KB
Spoj s naknadno montiranom prozorskom klupčicom - aksonometrija
dxf
2 MB
HR_07_2021_Spoj s naknadno montiranom prozorskom klupčicom - aksonometrija
dwg
338 KB
HR_07_2021_Spoj s naknadno montiranom prozorskom klupčicom - aksonometrija
pdf
200 KB
HR_06.1_2021_Spoj s prethodno montiranom prozorskom klupčicom
dxf
749 KB
HR_06.1_2021_Spoj s prethodno montiranom prozorskom klupčicom
dwg
155 KB
HR_06.1_2021_Spoj s prethodno montiranom prozorskom klupčicom
pdf
260 KB
HR_06_2021_Spoj s prethodno montiranom prozorskom klupčicom - aksonometrija
dxf
2 MB
HR_06_2021_Spoj s prethodno montiranom prozorskom klupčicom - aksonometrija
dwg
342 KB
HR_06_2021_Spoj s prethodno montiranom prozorskom klupčicom - aksonometrija
pdf
202 KB
HR_05_2021_Izvedba podnožja zida u ravnini fasade s profilima za podnožja
dxf
477 KB
HR_05_2021_Izvedba podnožja zida u ravnini fasade s profilima za podnožja
dwg
123 KB
HR_05_2021_Izvedba podnožja zida u ravnini fasade s profilima za podnožja
pdf
248 KB
HR_04_2021_Spoj s balkonom ili terasom s toplinskom pregradom (profil za podnožja)
dxf
508 KB
HR_04_2021_Spoj s balkonom ili terasom s toplinskom pregradom (profil za podnožja)
dwg
123 KB
HR_04_2021_Spoj s balkonom ili terasom s toplinskom pregradom (profil za podnožja)
pdf
259 KB
HR_03_2021_Spoj s podnožjem u ravnini s fasadom
dxf
506 KB
HR_03_2021_Spoj s podnožjem u ravnini s fasadom
dwg
122 KB
HR_03_2021_Spoj s podnožjem u ravnini s fasadom
pdf
228 KB
HR_02_2021_Podnožje u ravnini s pročeljem i postojećom perimetarnom izolacijom
dxf
524 KB
HR_02_2021_Podnožje u ravnini s pročeljem i postojećom perimetarnom izolacijom
dwg
125 KB
HR_02_2021_Podnožje u ravnini s pročeljem i postojećom perimetarnom izolacijom
pdf
341 KB
HR_01_2021_Uvučeno podnožje i postojećom perimetarnom izolacijom
dxf
545 KB