RÖFIX StoneEtics - Smjernice za ugradnju

RÖFIX d.o.o. je proizvođač žbuke i toplinsko-izolacijskih sustava, čiji inovativni StoneEtics® sustav omogućava postavljanje tvrdih obloga na TIS. RÖFIX StoneEtics® omogućava ugradnju mozaika, klinkera, keramičkih pločica, prirodnog i raznih vrsta umjetnog kamena na toplinsko-izolacijske podloge vanjskih zidova stambenoposlovnih objekata.

Smjernica za ugradnju sustava RÖFIX StoneEtics® temelji se na aktualnoj smjernici iz europskog tehničkog dopuštenja ETAG 004 za kontaktne toplinsko-izolacijske sustave za vanjsku toplinsku izolaciju (kraće: TIS) te na normi ON 6400 odnosno nacionalnim normama za ugradnju TIS-a, a opisuje različita odstupanja i dopunske mjere za sigurno postavljanje tvrdih i/ ili teških obloga na fasade. Cilj ove smjernice je osiguravanje razine kvalitete projektiranja i izvođenja, a u svrhu prevencije eventualnih šteta. 

Tijekom projektiranja potrebno je slijediti regionalne propise i zakone o gradnji. Osim smjernice za ugradnju neizostavno se treba pridržavati uputa iz tehničkih listova pojedinačnih sastavnica odabranog sustava. Specijalne pojedinosti vezane uz konkretan objekt potrebno je isplanirati unaprijed te ih koordinirati s upravom gradilišta. Projektant mora odobriti svaku izmjenu. U slučaju da se radi o objektima koji su izloženi većim opterećenjima vlagom (zatvoreni bazeni, saune i sl.), potrebno je izraditi specijalnu studiju koju, potom, mora odobriti nadležni projektant.

Projektiranje i organizacija ugradnje tvrdih obloga na toplinsko-izolacijskim sustavima iznimno su kompleksni i zahtjevni. koordinacija svih izvođača radova, proizvođača toplinsko-izolacijskih ploča, polagača ploča, specijaliziranih tvrtki za izradu hidroizolacije i fuga ali i ostalih tvrtki specijaliziranih za pojedine etape izrade sustava, osigurat će vam trajnu fasadu visoke kvalitete.

Preuzmite smjernice i saznajte više

RÖFIX StoneEtics - Smjernice za ugradnju
pdf
5 MB