Toolbox
Košarica za download (0)
Indeks proizvoda

Impressum

 

RÖFIX d.o.o.
Uprava: Konrad Lampe, Thorsten Biba
Proizvodnja građevinskog materijala i trgovina
MB:  01339702
OIB: 18346522436
Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 080190010
Centrala Hrvatske: Ul. Lusci br. 3 | 10294 Donja Pušća, Hrvatska
Tel.:+385(0) 1/ 3340 300 
Fax.:+385(0) 1/ 3340 330