Impressum

RÖFIX d.o.o.
Uprava:  Thorsten Biba, Petar Perković


Proizvodnja građevinskog materijala i trgovina
MB:  01339702
OIB: 18346522436
Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 080190010
Centrala Hrvatske: Ulica Lusci br. 3, Pojatno | 10 294 Donja Pušća, Hrvatska
Tel.:+385 (0)1 3005-300
E-mail: office.pojatno@roefix.com

RÖFIX Centrala Pojatno

RÖFIX d.o.o.
Ulica Lusci br. 3, Pojatno
10294 Donja Pušća
Tel. +385 (0)1 3005-300