Miješanje i nanošenje morta za lijepljenje

Prilikom miješanja morta za lijepljenje treba se pridržavati uputa proizvođača (tehnički listovi, upute na pakiranju). To vrijedi i za pastozna ljepila za koja se propisuje dodavanje cementa (RÖFIX OPTIFLEX® 1K ili 2K). Dodavanje različitih dodataka je zabranjeno (npr. za zaštitu od smrzavanja, ubrzivača). Miješanje s čistom vodom ili dodavanje vode mora biti u skladu s EN 1008. Mort za lijepljenje može se nanositi ručno i/ili strojno.

Prilikom nanošenja obratiti pozornost da:

  • između izolacijske ploče i podloge ne smije doći do strujanja zraka (izbjegavanje efekta dimnjaka),
  • je mort za lijepljenje jednoliko pritisnut na podlogu po svojoj površini (izbjegavanje efekta jastuka)

Metode nanošenja morta za lijepljenje:

  • metoda rubno-točkastog nanošenja – ručno
  • metoda rubno-trakastog nanošenja – strojno
  • metoda potpunog pokrivnog nanošenja – ručno ili strojno

Kod svih metoda lijepljenja, mort se obavezno nanosi do ruba izolacijskih ploča.

Postavljanje izolacijskih ploča

Metode nanošenja ljepila

Metoda „rubno-točkastog“ nanošenja (ručno nanošenje) Ljepilo se po svim rubovima izolacijske ploče nanosi u trakama širine oko 5 cm i po sredini najmanje tri točke promjera 15 cm. Nakon što je ploča pritisnuta na podlogu, mora biti postignuta minimalna zahtijevana kontaktna površina od 40 %, uz uzimanje u obzir dopuštene tolerancije ravnosti podloge i maksimalne debljine sloja ljepila (oko 5–20 mm). Zahtijevana kontaktna površina mora se postići i na površini izolacijske ploče, kao i na podlozi gdje se ta ploča lijepi.

Metoda rubno-trakastog w nanošenja (strojno nanošenje)

Kod strojnog nanošenja umjesto točkasto po sredini, mort za lijepljenje nanosi se trakasto u obliku slova W.

Metoda potpunog pokrovnog nanošenja

Mort za lijepljenje se direktno nanosi zupčastim gleterom preko cijele površine izolacijske ploče (nazubljenje ovisi o
ravnosti podloge). Kod Buttering Floating metode nanošenja mort za lijepljenje se nanosi i na izolacijsku ploču i izravno na podlogu.

Postavljanje izolacijskih ploča RÖFIX take-it i RÖFIX Speed tehnologije

RÖFIX take-it i RÖFIX Speed tehnologije „take it easy“ – ili „samo polako“ odnosi se na ugradnju specijalnog toplinskoizolacijskog sustava. Sustav odlikuje sigurnost, optimalna ugradnja i visoka ekonomičnost. Sigurno lijepljenje Specijalna struktura površine ploča stvara veću kontaktnu površinu morta za lijepljenje te time omogućava bolju prionjivost i sigurnost u usporedbi s konvencionalnim, ravnim pločama. Zakošeni rubovi ploča primaju suvišni mort za lijepljenje, što osigurava čisti postupak lijepljenja.

Strana ploče koja se lijepi na podlogu

take-it-struktura na ploči na koju se nanosi mort za lijepljenje omogućava najbržu ugradnju s mogućnošću uštede vremena i do 30 % pri strojnom nanošenju. Mort za lijepljenje se nanosi strojno na zid, a ploče treba pažljivo pritisnuti na podlogu. To omogućava čisto postavljanje ploča, osim u slučaju mijenjanja njihova položaja. takeit-struktura povećava površinu lijepljenja za 60 % i sigurnost bez dodatne potrošnje materijala.

Strojno lijepljenje Za strojno nanošenje preporuča se RÖFIX Unistar® LIGHT Mort za lijepljenje i armiranje.

RÖFIX take-it tehnologija

RÖFIX Unistar® LIGHT nanosi se strojem za nanošenje žbuke izravno na podlogu:

  • širina traka nanesenog morta 5–6 cm
  • razmak između traka nanesenog morta oko 11 cm
  • potrošnja: oko 4–5 kg/m² RÖFIX Unistar® LIGHT Morta za lijepljenje i armiranje

Pri nanošenju 2. reda morta u obliku traka treba obratiti pozornost, da završeci gore nanesenog morta zatvaraju donje praznine morta, kako ne bi došlo do strujanja zraka. Da bi se osigurala prionjivost između ploče i ljepila te ljepila i podloge, ploču treba prilikom postavljanja u još svježi RÖFIX Unistar® LIGHT, s nazubljene strane, pritisnuti na podlogu.

Prilikom nanošenja i postavljanja izolacijskih ploča, mort za lijepljenje ne smije doprijeti u fuge, radi onemogućavanja nastanka toplinskih mostova. Izolacijske ploče se postavljaju tijesno priljubljene s posmikom od minimalno 25 cm.

Preklapanje izolacijskih ploča na vanjskim uglovima

Nazubljena strana izolacijske ploče RÖFIX take-it RELAX® mora se uklonuti, kako bi se na vanjskim uglovima ploče tijesno priljubile. Izolacijske ploče na uglovima objekta uvijek se postavljaju naizmjence preklopljene tzv. zidarski vez, radi izbjegavnja nastajanja vertikalnih fuga.

 

Postavljanje EPS izolacijskih ploča metodom rubno-točkastog nanošenja morta

Mort za lijepljenje se prema rubnotočkastoj metodi nanosi po svim rubovima, kako bi onemogućilo strujanje zraka. Prilikom postavljanja ploča, mort ne smije doprijeti u fuge (toplinski mostovi). Nakon što je ploča pritisnuta na podlogu, mora biti postignuta minimalna zahtijevana kontaktna površina od 40 %, uz uzimanje u obzir dopuštene tolerancije ravnosti podloge i maksimalne debljine sloja ljepila (oko 5–20 mm).

Postavljanje izolacijske lamele od mineralne vune RÖFIX SPEED izolacijska lamela od mineralne vune utiskuju se u svježe naneseni RÖFIX Unistar® LIGHT.

Postavljanje izolacijskih ploča oko otvora

Radi izbjegavanja dijagonalnih pukotina oko vanjskih otvora (prozori i vrata), izolacijske ploče se u kutovima ne smiju preklapati već se postavljaju oko kutova otvora iz jedne ploče izrezane u obliku slova L. Na taj se način ojačava ionako osjetljivi dio objekta.

Dodatnim uređajem za rezanje (kutova) RÖFIX Isoboy EX 34-K mogu se pripremiti specijalni rezovi EPS izolacijskih ploča. Savjetuje se lijepljenje izolacijskih ploča oko kutova otvora tako da strše, a rezanje se preporučuje tek nakon potpunog stvrdnjavanja morta za lijepljenje. Priključni profili kao npr.: RÖFIX MINI 3D mogu se postaviti/zalijepiti na prozorski okvir tek nakon završenog postavljanja izolacijskih ploča oko otvora.

Stranica se učitava ...