Ovisno o zahtjevima u pogledu toplinsko-izolacijskih sustava i vrsti izolacijskog materijala, na raspolaganju nam stoje različiti mortovi za armiranje (vrste materijala i karakteristike) nazivnih debljina od 3 do 5 mm. Zadana debljina armaturnog sloja glavnog sustava može se zadržati kod horizontalne i vertikalne požarne barijere, uz uvjet da je visina ili širina max. 25 cm i da su korištene nosive ploče od mineralne vune (MW-PT 5/10/80).

Priprema morta za armiranje

Praškasti mort za lijepljenje i armiranje se prema uputama proizvođača treba zamiješati isključivo s pitkom vodom prema EN 1008. U ljetnim se mjesecima ne smije dodavati topla voda iz crijeva (pričekati da topla voda oteče). Temperiranje vode u jesenskim i proljetnim mjesecima je dozvoljeno (temperatura vode max. 25 °C). Pastozne, bezcementne mortove za armiranje prije upotrebe promiješati. Radi postizanja odgovarajuće konzistencije materijala smije se dodati manja količina pitke vode (prema uputama proizvođača) prema EN 1008. Ojačanja klupčica, rubova i unutarnjih kutova oko otvora Ojačanja i profili (priključni profili za prozore, kutni profil s mrežicom) se postavljaju i ugrađuju prije površinskog armiranja fasade.

Vrijedi sljedeće:

  • dijagonalno armiranje izvodi se oko svih uglova/kutova prozora, vrata i balkonski vrata pod kutom od oko 45°; minimalna dimenzija armaturnih traka iznosi 20x40 cm,
  • ojačanje rubova i kutova izvodi se s preklopom od minimalno 10 cm,
  • priključni i završni profili izvode se s preklopom od minimalno 10 cm,
  • TIS-dodatni montažni dijelovi (npr. kutni profil s mrežicom, okapni profil s mrežicom) izvode se s preklopom od minimalno 10 cm.

Izvođenje rubova i kutova

Kutni profili s mrežicom služe za izvođenje egzaktnih kutova, čime se postiže konstantna debljina nanosa morta za armiranje. Armiranje kutova/uglova RÖFIX kutnim profilima s mrežicom izvodi se prije površinskog armiranja. Spoj površinske armature i kutnih profila izvodi se s preklopom staklene mrežice od minimalno 10 cm. Alu-profili se ne smiju koristiti u kombinaciji salkalnim, cementnim mortovima za armiranje.

Unutarnji kutovi se izvode na dva načina:

  • pomoću kutnih profila s integriranom mrežicom (npr. kutni profil s mrežicom u roli)
  • bez gotovih profila i preklopom mrežice 10 cm; izvodi se tijekom izrade površinskog armiranja

Zaštita dijelova fasade s povećanim mehaničkim opterećenjem Ako se zahtijeva dvostruko armiranje radi povećanja mehaničke otpornosti, prvi sloj staklene mrežice se ugrađuje u svježi mort bez preklapanja. Drugi sloj morta nanosi se kada prvi sloj morta dovoljno otvrdne (1. sloj oko > 1 dan). Drugi sloj staklene mrežice se postavlja s preklopom od 10 cm tako da se preklop drugog sloja ne poklapa sa spojem prvog sloja mrežice.

Nanošenje morta za armiranje i umetanje staklene mrežice

Mort za armiranje se nanosi ručno ili strojno na prethodno pripremljenu izolaciju (neizbježne fuge između izolacijskih ploča moraju se zatvoriti istim izolacijskim materijalima. Površina ploča mora biti ravna). Za postizanje nazivne debljine morta od 3 mm, svježe naneseni mort pročešljati/nazubiti zupčastim gleterom RÖFIX R12. Za postizanje nazivne debljine morta od 5 mm, svježe naneseni mort pročešljati/nazubiti zupčastim gleterom RÖFIX R16. Kako bi linije bile ravne i pune, mort se nazubljuje gleterom pod kutom od 45°. U svježe pročešljani mort umeće se staklena mrežica odozgo prema dolje, uz minimalni preklop od 10 cm, laganim pritiskom ravnom stranom gletera. To omogućuje umetanje mrežice bez pojave nabora. Kako bi se postiglo potpuno prekrivanje staklene mrežice, mort se nanosi postupkom svježe u svježe. Ukoliko se ocrtavaju obrisi staklene mrežice nanosi se još jedan armaturni sloj

Stranica se učitava ...