Hidroizolacija građevinskog objekta

Pod hidroizolacijom građevinskog objekta podrazumijeva se izoliranje zgrade od vlage. Tu se ubrajaju sve mjere koje suzbijaju štetni utjecaj na supstancu građevine. Voda može na vanjske zidove djelovati u obliku vlage iz tla, vode koja na njih djeluje tlačno ili procjedne vode koja se povremeno nakuplja te može ovlaživati zgradu. Odabir hidroizolacije ovisi o građevinskom tlu, sadržaju vlage u tlu i korištenju objekta. Isto tako hidroizolacija građevinskih objekata igra važnu ulogu prilikom pripreme podruma i podzemnih etaža za optimalno korištenje. Većinom se razlikuju dva osnovna tipa hidroizolacije građevinskog objekta. U pravilu se kod „bijele kade“ vanjski zidovi i donja ploča izvode od vodonepropusnog betona, zbog čega nije potreban nikakav dodatni sloj hidroizolacije i pod određenim okolnostima nikakve drenaže. „Crna kada“ označava hidroizolaciju koja se nalazi u tlu i koja se izvodi debelim premazom bitumena, cementne hidroizolacijske mase ili sintetičkih traka. Pri tome se razlikuje hidroizolacija kod vode koja na objekt ne djeluje tlačno i one koja djeluje tlačno. Kao hidroizolacijski materijal se, ovisno o elementu konstrukcije, koriste nepropusni slojevi (mase za hidroizolaciju) ili premazi. Pri tome uz odgovarajuće standarde treba poštivati i propise proizvođača.

Obrada

Betonska podloga mora biti bez ostataka morta. Ostaci morta smanjuju prionjivost. Prašina i ostaci oplatnog ulja smanjuju potrebno premrežavanje površine betona.

Betonska podloga se priprema RÖFIX AP 300 predpremazom, s tim da prije nanošenja morta ne smije biti lokvica na površini.

 

Stranica se učitava ...