Nagradni natječaj

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA


RÖFIX d.o.o. Hrvatska
Facebook – nagradni natječaj


Članak 1 ORGANIZATOR
Nagradni natječaj priređuje i organizira: RÖFIX d.o.o. Hrvatska, Ulica Lusci 3, Pojatno 10294 Donja Pušća, OIB:18346522436, u daljnjem tekstu: Organizator.


Članak 2
TRAJANJE, SVRHA I MJESTO PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Organizatora, a Nagradni natječaj će početi 15.07.2022. u 09:00 sati - 19.07.2022. u 14:00 sati, a odnosi se na cijelo područje Republike Hrvatske. Sponzor nagrade je Organizator.
Nagradni natječaj se provodi isključivo na RÖFIX Hrvatska Facebook stranici:
https://www.facebook.com/R%C3%96FIX-doo-Hrvatska-220088788342449


Članak 3 PODRUČJE PROMOCIJE
Promotivni materijali će biti dostupni na Facebook stranici organizatora.
https://www.facebook.com/R%C3%96FIX-doo-Hrvatska-220088788342449


Članak 4
NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR
Nagradni natječaj ima nagradu, a nagrade se dodjeljuju po završetku nagradnog natječaja.
Nagrade su:
- 6x1 RÖFIX ručnik za plažu

Članak 5
PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe s adresom prebivališta u Republici Hrvatskoj te su registrirane na društvenoj mreži Facebook www.facebook.com osim članova Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).


Članak 6
KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Za pravo sudjelovanja u natječaju potrebno je otići na Facebook stranicu Organizatora (https://www.facebook.com/R%C3%96FIX-doo-Hrvatska-220088788342449) i napraviti sljedeće:
1. Označiti RÖFIX Hrvatska facebook stranicu sa sviđa mi se
2. Post s nagradnim pitanjem označiti sa sviđa mi se
3. U komentar napisati točan odgovor
U obzir će doći sudionici koji stranicu i post označe sa sviđa mi se te daju točan odgovor do 19.07.2022. u 14:00 sati.


Članak 7 ODABIR DOBITNIKA
RÖFIX će dobitnike objaviti 20.07.2022. u 14 sati nakon što sudionici daju točan odgovor u skladu s uputama navedenim u nagradnoj objavi Organizatora te u skladu s ovim Pravilnikom i to privatnom porukom ili javnom objavom sa taggom.


Članak 8
KAKO PREUZETI NAGRADU
Dobitnik nagrade bit će obaviješten na službenoj Facebook stranici, te će daljnja komunikacija biti nastavljena elektronskom poštom. Elektronskom poštom će mu biti dostavljena potvrda o nagradi najkasnije tjedan dana nakon završetka natječaja. Obaveza dobitnika je da Organizatoru potvrdi svoj identitet vlastitom osobnom iskaznicom. Prilikom preuzimanja potvrde nagrade, dobitnik mora potpisati Zapisnik o primopredaji. Potpisom Zapisnika o primopredaji i preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Organizatora prema dobitniku.


Članak 9
SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju i potvrđuju da su upoznati s pravima i obvezama iz ovih Pravila.


Članak 10 PUBLICITET
Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime i slika mogu se od strane Organizatora objaviti i koristiti na društvenim mrežama i u tiskanom materijalu bez naknade.


Članak 11 OBJAVA DOBITNIKA
Ime dobitnika nagrade bit će objavljeno 20.07.2022. u 14:00 sati na službenoj facebook stranici Organizatora (https://www.facebook.com/R%C3%96FIX-doo-Hrvatska-220088788342449)


Članak 13 POREZI
Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom.


ČLANAK 14:
POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave za sudjelovanje u nagradnom natječaju nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu, smatra se da sudionik nije poštivao Pravila nagradnog natječaja, a Organizator ima pravo u bilo kojem trenutku zabraniti sudjelovanje u nagradnom natječaju tom sudioniku.


Članak 15
U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Zagrebu.


Članak 16
MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem službene Facebook stranice Organizatora.


Članak 17
IZMJENE PRAVILA NATJEČAJA

Organizator zadržava pravo promijeniti pravila natječaja, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni.


Članak 18 NAPOMENA
Ovaj Nagradni natječaj nije ni na koji način povezan s Facebookom, Facebook ga ne promiče niti sponzorira. Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja, dajete tvrtki RÖFIX d.o.o. Hrvatska, a ne Facebooku. Napominjemo, Facebook je javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost kako samih sudionika natječaja tako i trećih osoba. Ukoliko sudionici natječaja objave kakav sadržaj/fotografije na našoj Web i Facebook stranici smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno te RÖFIX d.o.o. Hrvatska ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao niti za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također, smatrat ćemo ako su sudionici objavili bilo kakav sadržaj na našoj Web i Facebook stranici (uključujući fotografije, poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom sudionici natječaja daju Organizatoru dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju.


Pojatno, 14.07.2022.
RÖFIX d.o.o. Hrvatska