Toolbox
Košarica za download (0)
Indeks proizvoda
IM0007605_rm.jpg

Stambeni kompleks Džena

 

Referentni objekt u PDF-u  

 Referenca_u_PDF-u_Stambeni_kompleks_Džena_DC0010718.PDF

  390,73 kB

Objekt Stambeni kompleks Džena
Lokacija Bosna i Hercegovina-76250 Gradačac
Vrsta Više etažna stambena zgrada
Izvođenje radova 2010
Veličina 2.000 m²
Investitor "Džena", BIH-76250 Gradačac
Voditelj građevinskih radova "CIM", BIH-76250 Gradačac
Arhitekt "CIM"-Mirsad Taslidžić, BIH-76250 Gradačac