RÖFIX CAD detalji

Naši konstrukcijski detalji dostupni su u različiti formatima prema vašoj želji  (dwg, dxf, pdf)

CAD detalji

Uvučeno podnožje i postojećom perimetarnom izolacijom

CAD detalji

Podnožje u ravnini s proceljem i postojecom perimetarnom izolacijom

CAD detalji

Spoj s podnožjem u ravnini s fasadom

CAD detalji

Spoj s balkonom ili terasom s toplinskom pregradom (profil za podnožja)

CAD detalji

Uvučeno podnožje s postojećom perimetarnom izolacijom

CAD detalji

Podnožje u ravnini s pročeljem i postojećom perimetarnom izolacijom

CAD detalji

Spoj s podnožjem u ravnini s fasadom

Stranica se učitava...