Toolbox
Košarica za download (0)
Indeks proizvoda

RÖFIX WOFITHERM Toplinsko-izolacijski sustev od drvenih vlakana

 
Download:
Tehnički list Tehnički_list_RÖFIX_WOFITHERM_Toplinsko-izolacijski_sustev_od_drvenih__DC0053248.PDF
294,54 kB
Sigurnosno-tehnički list Sigurnosno-tehnički_list_RÖFIX_WOFITHERM_Toplinsko-izolacijski_sustev__DC0046942.PDF
237,65 kB
IMG000600_md.jpg btn_search

Drveno vlaknaste izolacijske ploče za fasadne -toplinsko - izolacijske sisteme su primjereni izolacijski elementi za žbuke.

Za vanjske zidove od drvene konstrukcije, kao i za gradnju sa drvenom podlogom. Mineralni, visokootporni armaturni sloj (KAT. II) sa debljinom od 5 mm

Vani