Toolbox
Košarica za download (0)
Indeks proizvoda

RÖFIX P10 Pancir mrežica

 
Download:
Tehnički list Tehnički_list_RÖFIX_P10_Pancir_mrežica_DC0004326.PDF
270,13 kB
Sigurnosno-tehnički list Sigurnosno-tehnički_list_RÖFIX_P10_Pancir_mrežica_DC0042898.PDF
241,63 kB
IM0002753_md.jpg btn_search

Alkalno postojana, pojačana mrežica za armiranje od staklenih vlakana.

Kod površina koje su izložene oštećenju (npr. u području podnožja).

Unutra/vani Temperatura pri obradi ne smije pasti ispod +5°C POZOR! Zaštititi ruke i oči.
  • Koeficjent istezanja može se usporediti sa slijedećim žbukama.
  • Bez omekšivača
  • Prikladno za saniranje pukotina
  • Dobra prionjivost žbuke
  • Bez PVC-a
  • Tekstilno-staklena mrežica s visokovrijednom impregnacijom.