Toolbox
Košarica za download (0)
Indeks proizvoda

RÖFIX ROCKET Teleskopska uronjiva pričvrsnica

 
Download:
Tehnički list Tehnički_list_RÖFIX_ROCKET_Teleskopska_uronjiva_pričvrsnica_DC0051737.PDF
144,08 kB
IM0008165_md.jpg btn_search

Uronjiva pričvrsnica s dugim otvorom. Univerzalno primjenjiva u novo-/starogradnji, posebno za podloge od neožbukanog i ožbukanog betona, punog kamena i opeke, kao i porobetona. Tip: ISOFUX. Kategorija korištenja: A/B/C/E. Dubina uranjanja: 25 mm tj. 50 mm (porenbeton). *Proračun debljine izolacije baziran je na proračunu za starogradnju (oko 2 cm kod stare žbuke) i kod uronjene montaže s rondelama.

U novogradnji je moguće nakon vještačenja na objektu ugraditi kraću mjeru rastera. Ukoliko se raster postavlja na površini potrebno ga je duljega ugraditi.

Tip: ISOFUX ROCKET Teleskopka uronjiva pričvrsnica.

Za površinsko montiranje svih uobičajnih kvalitetnih izolacija u području TIS-a.

Za udubljeno postavljanje pričvrsnica kod TIS izolacijskih ploča i zatvaranje sa pločama od izolacijskog materijala.

Vani
  • Visokovrijedna, univerzalna varijanta vijka
  • Trajni pritisak
  • Nizak koeficijent toplinske provodljivosti
  • Brza, ekonomična ugradnja
  • Visoka sigurnost postavljanja
  • Tijelo pričvrsnice od poliamida s glavom i elementom širenja koji je od galvansko pocinčanog čelika i sa završnim navojem koji termički štiti taj element.