Toolbox
Košarica za download (0)
Indeks proizvoda

Creteo®Inject CC 854 Mlazni beton za geosonde

 
Download:
Tehnički list Tehnički_list_Creteo®Inject_CC_854_Mlazni_beton_za_geosonde_DC0013993.PDF
245,34 kB
Sigurnosno-tehnički list Sigurnosno-tehnički_list_Creteo®Inject_CC_854_Mlazni_beton_za_geosonde_DC0046688.PDF
289,69 kB
IM0008036_md.jpg btn_search

Geotermalni mort posebno je prikladan za popunjavanje sondi u zemlji.

Zbog svoje niske nasipne gustoće prikladan je i za postavljanje dubokih geotermalnih sondi.

Specijalni dodaci smiju se dodavati samo uz odobrenje proizvođača.

Injekcija Ugrađeno pomoću pištolja za injektiranje Temperatura pri obradi ne smije pasti ispod +5°C POZOR! Zaštititi ruke i oči.
  • smanjena vodopropusnost
  • otporan na utjecaj podzemih voda
  • visoka izdašnost ovisna o udjelu vode
  • Visoka toplinska provodljivost
  • smanjen toplinski otpor
  • povećana toplinska provodljivost
  • Cement
  • Dodaci za poboljšanje obradivosti
  • Mineralna punila