Toolbox
Košarica za download (0)
Indeks proizvoda
RoadShow

RÖFIX RoadShow Nagradni natječaj!

 

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

RÖFIX d.o.o. Hrvatska RoadShow– nagradni natječaj

Članak 1
ORGANIZATOR

Nagradni natječaj priređuje i organizira: RÖFIX d.o.o. Hrvatska, Ulica Lusci 3, Pojatno 10294 Donja Pušća, OIB:18346522436, u daljnjem tekstu: Organizator.

 

Članak 2
TRAJANJE, SVRHA I MJESTO PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Organizatora, a Nagradni natječaj će početi 13.svibnja 2019. i završiti 31. svibnja 2019.u 18:00h., a odnosi se na cijelo područje Republike Hrvatske. Sponzor nagrade je Organizator. Nagradni natječaj se provodi isključivo na RÖFIX Hrvatska Facebook stranici: https://www.facebook.com/R%C3%96FIX-doo-Hrvatska220088788342449/?ref=bookmarks)

Članak 3
PODRUČJE PROMOCIJE

Promotivni materijali će biti dostupni na Facebook stranici organizatora. https://www.facebook.com/R%C3%96FIX-doo-Hrvatska220088788342449/?ref=bookmarks)

Članak 4
NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Nagradni natječaj ima nagradu, a nagrade se dodjeljuju po završetku nagradnog natječaja. Nagrade su:

- 1X 4 RÖFIX radna odijela, majice, kemijske, upaljači, bilježnice

- 1X 3 RÖFIX flis jakne, majice, kemijske, upaljači, bilježnice

- 2X 2 RÖFIX šilt kape, majice, bilježnice, kemijske, upaljači

- 3X 2 RÖFIX ribičke kape, majice, bilježnice, kemijske, upaljači 

 

Članak 5
PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe s adresom prebivališta u Republici Hrvatskoj te su registrirane na društvenoj mreži Facebook www.facebook.com osim članova Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

Članak 6
KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Za pravo sudjelovanja u natječaju potrebno je otići na Facebook stranicu Organizatora (https://www.facebook.com/R%C3%96FIX-doo-Hrvatska-220088788342449/?ref=bookmarks) i napraviti sljedeće: 1. Posjetiti jedan od RoadShow događanja. Termini se nalaze ovdje (https://www.roefix.hr/Onama/Aktualno/Novosti/RoadShow-2019) 2. Fotografirati se s RÖFIX materijalom, sudjelovati u praktičnom dijelu prezentacije (isprobavati RÖFIX materijala) te se pritom fotografirati i sl. Fotografije s alkoholnim pićima nećemo uzeti u obzir kao ni fotografije nepoćudnog i protuzakonitog sadržaja. 3. U RÖFIX Hrvatska inbox poslati fotografiju s naznakom mjesta održavanja U obzir će doći svi sudionici koji dostave fotografije do dana 31. svibnja u 18,00 h.

Članak 7
ODABIR DOBITNIKA

RÖFIX žiri će po isteku roka za prijavu na natječaj odabrati 7 (sedam) dobitnika koji su poslali najkreativniju fotografijom te naveli mjesto održavanja RoadShowa u skladu s uputama navedenim u nagradnoj objavi Organizatora te u skladu s ovim Pravilnikom

 

Članak 8
KAKO PREUZETI NAGRADU

Dobitnik nagrade bit će obaviješten na službenoj Facebook stranici, te će daljnja komunikacija biti nastavljena elektronskom poštom. Elektronskom poštom će mu biti dostavljena potvrda o nagradi najkasnije tjedan dana nakon završetka natječaja. Obaveza dobitnika je da Organizatoru potvrdi svoj identitet vlastitom osobnom iskaznicom. Prilikom preuzimanja potvrde nagrade, dobitnik mora potpisati Zapisnik o primopredaji. Potpisom Zapisnika o primopredaji i preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Organizatora prema dobitniku.

 

Članak 9
SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju i potvrđuju da su upoznati s pravima i obvezama iz ovih Pravila.

 

Članak 10
PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime i slika mogu se od strane Organizatora objaviti i koristiti na društvenim mrežama i u tiskanom materijalu bez naknade.

 

Članak 11
OBJAVA DOBITNIKA

Ime dobitnika nagrade bit će objavljeno 3. lipnja 2019.u 13:00h na službenoj facebook stranici Organizatora (https://www.facebook.com/R%C3%96FIX-doo-Hrvatska-220088788342449/?ref=bookmarks)

 

Članak 12
POREZI

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom.

 

ČLANAK 13
POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave za sudjelovanje u nagradnom natječaju nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu, smatra se da sudionik nije poštivao Pravila nagradnog natječaja, a Organizator ima pravo u bilo kojem trenutku zabraniti sudjelovanje u nagradnom natječaju tom sudioniku.

 

Članak 14
U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

 

Članak 15
MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem službene Facebook stranice Organizatora.

 

Članak 16
IZMJENE PRAVILA NATJEČAJA

Organizator zadržava pravo promijeniti pravila natječaja, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni.

 

Članak 17
NAPOMENA

Ovaj Nagradni natječaj nije ni na koji način povezan s Facebookom, Facebook ga ne promiče niti sponzorira. Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja, dajete tvrtki RÖFIX d.o.o. Hrvatska, a ne Facebooku. Napominjemo, Facebook je javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost kako samih sudionika natječaja tako i trećih osoba. Ukoliko sudionici natječaja objave kakav sadržaj/fotografije na našoj Web i Facebook stranici smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno te RÖFIX d.o.o. Hrvatska ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao niti za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također, smatrat ćemo ako su sudionici objavili bilo kakav sadržaj na našoj Web i Facebook stranici (uključujući fotografije, poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom sudionici natječaja daju Organizatoru dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju.

 

Pojatno, 08.svibanj 2019. RÖFIX d.o.o. Hrvatska

 

 

RoadShow_Pravila nagradnog natječaja 435,72 kB