Toolbox
Košarica za download (0)
Indeks proizvoda

RÖFIX OPTIFLEX 2K / Izolacijska masa za izravnavanje, dvokomponentna

 

Dvokomponentna cementna/disperzijska masa za izravnavanje i hidroizolaciju podnožja i u području ispod nivoa tla. Hidroizolacija podnožja prethodno pripremljenog TIS-a i armiranih perimetarnih izolacijskih ploča i izolacijskih ploča za podnožje u području zidova i podova.

Download:
tehnički list tehnički_list_RÖFIX_OPTIFLEX_2K____Izolacijska_masa_za_izravnavanje__d_DC0014084.PDF
373,26 kB
Sigurnosno-tehnički list Sigurnosno-tehnički_list_RÖFIX_OPTIFLEX_2K____Izolacijska_masa_za_izra_DC0046590.PDF
334,42 kB
Izjava o svojstvima (DOP) Izjava_o_svojstvima__DOP__2294_RÖFIX_OPTIFLEX_2K____Izolacijska_masa_za_izravnavanje__dvokomponentna_HRHR_DC0024872.PDF
139,71 kB
IM0002631_md.jpg btn_search

Dvokomponentna cementna/disperzijska masa za izravnavanje i hidroizolaciju podnožja
i u području ispod nivoa tla. Hidroizolacija podnožja prethodno pripremljenog TIS-a
i armiranih perimetarnih izolacijskih ploča i izolacijskih ploča za podnožje u području
zidova i podova.

Kao hidroizolacija u dodiru s tlom gdje se ne zadržava voda, prema DIN 18195/dio 4+5 (nanosi se u najmanje 2 premaza debljine od po 1mm - 1. sloj mora biti suh).

Kao hidroizolacija u dodiru s tlom gdje se zadržava voda, prema DIN 18195/dio 6+7 (nanosi se u najmanje 3 premaza debljine od po 1mm - prethodni slojevi moraju biti suhi).

RÖFIX OPTIFLEX se nanosi površinski na izloženo područje (područje prskanja vode) samo na prethodno armirane izolacijske ploče – kod površinskog armiranja obratiti pozornost na paropropusnost.

Za lijepljenje fasadnih dekorativnih profila. Za povezanu hidroizolaciju (npr. ispod keramičkih obloga) koristiti RÖFIX AS 345.

RÖFIX OPTIFLEX može se nanositi kao hidroizolacijska armaturna masa s RÖFIX P50 staklenom mrežicom, ako je EPS izolacijska ploča za podnožja prethodno pripremljena (u sustavu ispitanim) mortom za lijepljenje i armiranje (npr. RÖFIX Unistar LIGHT). Hidroizolacija RÖFIX OPTIFLEX-om se nanosi oko 10 cm ispod zalijepljene izolacijske ploče za podnožja (prethodno obrađene mortom za lijepljenje i armiranje) i ide do oko 5 cm iznad nivoa terena (zona špricanja). Obratiti pozornost na nacionalne norme.

Ne primjenjivati na gispanim građevinskim materijalima, drvnim materijalima, metalima, laganim građevinskim pločama od vlakana drvene vune, mješovitim zidovima, plinobetonu s negativnim tlakom vode. Obratiti pozornost na važeće smjernice i norme npr. ON 2209, ON 3692, DIN 18195 "Hidroizolacija građevinskog objekta" i ZDB-listove.

Za lijepljenje i armiranje grubo rezanih suhih ploča za podnožje (EPS-P/XPS-R) na bitumenu.

Primjena: ispod površine Izmješati prije upotrebe Pri nanošenju materijala četkom dozvoljeno je dodati max. 10% vode U 2 nanosa navuči gleterom Obojiti 2-3 puta Temperatura pri obradi ne smije pasti ispod +10°C niti prijeći +30°C Pri ugradnji zaštiti od vremenskih uticaja i sunca POZOR! Zaštititi ruke i oči.
  • Elastičnost, fleksibilnost
  • Trajna otpornost na vlagu
  • Bez razrjeđivača i bez omekšivača
  • Visoka otpornost na vremenske utjecaje
  • Visoka prionjivost
  • Disperzivno vezivo
  • Cement