Toolbox
Košarica za download (0)
Indeks proizvoda

RÖFIX BAP 45 / Završni profil za limene opšave

 

Spojni profil za pokretne, vodoodbojne spojeve lima i žbuke sa spojnicima (npr. završetak podnožja, spoj s vertikalnim limom, rubni završetak krova, limenih opšava, itd.).

Download:
tehnički list tehnički_list_RÖFIX_BAP_45___Završni_profil_za_limene_opšave_DC0014126.PDF
192,53 kB
IM0029539_md.jpg btn_search

Priključni profil za pokretne, vodootporne spojeve između lima i žbuke (npr. u području podnožja, krovnog ruba, itd.)

Posebno prikladno za naknadno postavljene limene priključke, koji se ne mogu ugraditi iza izolacijskih ploča.

Vani Temperatura pri obradi ne smije pasti ispod +5°C POZOR! Zaštititi ruke i oči.
  • Koeficjent istezanja može se usporediti sa slijedećim žbukama.
  • Dobro ponašanje prilikom kapanja nakon tuče
  • Dobra prionjivost žžbuke
  • Mehanički spojeni priključak
  • Brza, ekonomična obrada
  • Sredstvo za čišćenje i bolje prianjanje